1. Havelaar Wijnimport is gevestigd aan het Trekvlietplein 6 te (2516 AZ) Den Haag.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Havelaarwijnimport. Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3. De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Havelaarwijnimport. Op verzoek wordt u een exemplaar toegezonden.

4. Havelaarwijnimport verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

5. Alle aanbiedingen van Havelaarwijnimport zijn vrijblijvend. Havelaarwijnimport behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn ten allen tijde voorbehouden.

6. Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt u de niet aangebroken flessen retourneren aan Havelaarwijnimport en ontvangt u de waarde van de geretourneerde artikelen terug (\\\\\\\"niet goed, geld terug\\\\\\\"). U moet zelf zorgdragen voor het retourneren in goede staat van de flessen naar Havelaarwijnimport.

7. Alle prijzen zijn in euro`s en inclusief accijns, BTW en bezorgkosten.

8. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een bevestiging op zijn/haar opgegeven e-mailadres.

9. Leveringen zijn mogelijk binnen Nederland.

10. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Havelaarwijnimport niet kan worden gehaald, zal Havelaarwijnimport de afnemer hiervan (via e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met Havelaarwijnimport te ontbinden, door dit per brief of e-mail aan Havelaarwijnimport te melden.

11. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen, nadat Havelaarwijnimport het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

12. Havelaawijnimport behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

13. Alle aan de afnemer geleverde producten blijven eigendom van Havelaarwijnimport, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is volledig aan Havelaarwijnimport zijn voldaan.

14. Indien wij uw bestelling via een bezorger (DHL-POST NL) regelen, dan is het risico van verlies of breuk tot een maximum van € 100,– incl. 21% btw. voor Havelaar Wijnimport. Daarom geven wij - binnen een redelijke afstand vanaf Den Haag - er de voorkeur aan om uw bestelling met eigen vervoer te verrichten.

15. Havelaarwijnimport houdt zich het recht voor een opvolgende jaargang te leveren indien de aangeboden jaargang niet meer leverbaar is.

16. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Havelaarwijnimport opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen voor Havelaarwijnimport niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

17. Indien Havelaarwijnimport bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

18. De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres

19. Havelaarwijnimport zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Havelaarwijnimport zal de afnemer hierover schriftelijk (brief of e-mail) berichten.

25. Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

20. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Havelaarwijnimport.

21. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Havelaarwijnimport deelt persoonsgegevens niet met derden.

22. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Havelaarwijnimport is het Nederlands recht van toepassing.

23. Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden vindt plaats met Havelaarwijnimport, gevestigd aan het Trekvlietplein 6 te (2516 AZ) Den Haag.

24. Havelaarwijnimport is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Den Haag onder nummer 27129552.

25. Het BTW nummer is NL081768990B01.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
  • Havelaar Wijnimport
© 2013 - 2024 Havelaarwijnwinkel.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel